COURSE TOUR

ACTUAL SCORECARD

TEES

Blue 6,940 73.9/131 72
Mix of Blue/White 6,655 72.5/128 72
White 6,350 71.3/126 72
Yellow 5,485 67.1/116 72
Yellow 5,485 72.8/123 72

COURSE STATS

Menu